2016. április 15., péntek

Petneki Áron előadása

2016. április 15-én 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében 

Petneki Áron
tart előadást

Elküldés és befogadás –
emigránsok és immigránsok
Lengyelország történetében
címmel.

Közép-Európát a múltban korántsem az egynemzetiségű, egynyelvű nemzetállamok sora alkotta, bár sokan hajlanak még ma is arra, hogy így lássák. Különösen jó példa erre Lengyelország, amely a 18. század végéig nevében ugyan „a két nemzet köztársasága” (Rzeczpospolita Obojga Narodów – ti. a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség), ám lakosait nemcsak lengyelek és litvánok, hanem ukránok, beloruszok, huculok, lemkek, bojkok, zsidók, németek, tatárok, karaimok is alkották. (A mai Lengyelország 38 milliós lakosságának 97 %-a lengyelnek vallja magát.) Ugyanakkor gazdasági vagy politikai okokból – különösen a 19. századi nemzeti felkelések leverése, vagy a második világháború kitörése után – nagyon sokan hagyták el Lengyelországot. (Gondoljunk csak az 1848-49-es szabadságharc lengyel légiójára, vagy a II. világháború lengyel menekültjeire.) Ma a világon megközelítőleg 18 millió lengyel él az ország határain túl – a legtöbben az Egyesült Államokban. Hogyan vélekedtek egykor a lengyelek a kivándorlás és bevándorlás fogalmáról, és ennek milyen következményei vannak a mai lengyel mentalitás(ok)ban?

Petneki Áron művelődéstörténész, az MTA Magyar–Lengyel Történész Vegyesbizottság elnöke (2007–2011 között a Varsói Egyetem professzora)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése