2016. február 12., péntek

Buzási Gábor előadása2016. február 12-én 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében

Buzási Gábor
 (ELTE)
tart előadást
 Templom-hegy viták
az ókorban és ma
címmel.

A jeruzsálemi Templom-hegy státusa körül egyre-másra fellángoló politikai viták az izraeli-arab konfliktus vallási vetületére mutatnak rá, annak szimbolikus, néha pedig tényleges centrumát alkotják. Nem volt ez másként az ókorban sem, noha a szembenálló felek különbözők voltak: hol pogányok és keresztények, hol keresztények és zsidók, hol pedig egyes zsidó irányzatok.
Az előadás ezeknek a konfliktusoknak a természetrajzát vázolja fel, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e valami maradandó, ami korokon átívelve, a bibliai időktől mostanáig újra meg újra hasonlónak tűnő nézeteltéréseket vált ki a Templom-hegy kapcsán. A válasz keresése során óhatatlanul felvetődik két további kérdés, amelyek részben túlmutatnak az előadás szűkebb tárgyán: mennyiben beszélhetünk azonosságról ókori és mai vallások és eszmeáramlatok között, illetve kimutatható-e valamilyen összefüggés a monoteizmus és a vallási türelmetlenség között.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése